Kruidenreizen naar Zuid-Tirol

Archief programma kruidenreizen

 

Hier vindt u de programma’s van de laatste en afgelopen kruidenreizen.

Kruidenreis 2013 in het Ultental, Zuid-Tirol

Kruidenreis 2014 in het Passeierdal, Zuid Tirol

Kruidenreis 2015 voorjaar in het Passeierdal, Zuid Tirol

Kruidenreis 2015 najaar in het Passeierdal, Zuid Tirol

Kruidenreis 2016 voorjaar in het Passeierdal, Zuid Tirol

Kruidenreis 2017 voorjaar in het Passeierdal, Zuid Tirol

Kruidenreis 2018 zomer in het Passeierdal in Zuid Tirol

Kruidenreis 2019 zomer in het Passeierdal in Zuid Tirol